Friday, October 23, 2020
Home > Special News > ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਚ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿਜੋਗੇ !

ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਚ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿਜੋਗੇ !

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿ ਅ ਕ ਤੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱ ਟ ਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਛੋ ਟੇ ਮੋਟੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱ ਟ ਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਬਿਸਕੁੱਟ ਆਦਿ ਵਗੈਰਾ ਚੀ ਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵ ਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਹੀ ਕਿ ਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਕੈਦੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾ ਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਚੀ ਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਪੈ ਸੇ ਨਾ ਖੋਹ ਲੈਣ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਅ ਨੁ ਸਾ ਰ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ ਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *