Wednesday, December 2, 2020
Home > Special News > ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੂਅਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ !

ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੂਅਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂ ਸ ਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਿ ਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾ ਦਾ ਟਾਇਗਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਦਾ ਟਾਇਗਰ ਕੋ ਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਟਾਇਗਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੋ ਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀਆ ਵੀ। ਇਸ ਤੋ ਇ ਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਅ ਫ ਰੀ ਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇ ਜੋ ਕਿ ਉੱਡ ਨ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿ ਸ ਦੀਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਲੱਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲ ਈ ਉਹ ਉਸ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਾ ਰ ਉਹ ਦੋਵੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *