Thursday, October 22, 2020
Home > Special News > ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5 ਅਜਿਹੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਸਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਦੇ ਨੇ ਲੋਕ !

ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5 ਅਜਿਹੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਸਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਦੇ ਨੇ ਲੋਕ !

ਤੈਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮ ਸ਼ ਹੂ ਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਰਾ ਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੋਸਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹ ਜ਼ਾ ਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੀਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚਾਕੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾ ਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮਸਾਜ ਮੋਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ ਹੁ ਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੀਤ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੇ ਤ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇ ਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਖੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *