Thursday, December 3, 2020
Home > Special News > 2 ਦਿਨ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਕੇ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕਮਾਲ !

2 ਦਿਨ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਕੇ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕਮਾਲ !

ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਲਸਣ ਅਤੇ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇ ਸ ਦੇ ਲਈ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਲਸਣ ਲਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਕੁੱਟ ਲਵੋ।ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਪਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵੋ।

ਇਸਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਉ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਚ ਮ ਚ ਖਾਣਾ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ।ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿ ਇ ਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਐਨਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰ ਘ ਟ ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁ ਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸਹੀ ਰਹਿੰੰਦਾ ਹੈ।ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਂ ਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਜੇੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜਖਮ ਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਵੀ ਨਹੀ ਪੈਦਾ।ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਲਸਣ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾ ਹੀ ਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *