Wednesday, October 28, 2020
Home > Special News > ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 4 ਕੰਮ ਨਹੀ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਗੇ !

ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 4 ਕੰਮ ਨਹੀ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਗੇ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਕੰਮ ਹ ਨ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਲ ਗਾ ਉ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮ ਤ ਲ ਬ ਹੈ

ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਉ ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ ਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕ ਰ ਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਵੇਰੇ ਯਾਂਗ ਪ ਹਿ ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *