Wednesday, October 28, 2020
Home > Special News > ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨਾਲ !

ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨਾਲ !

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁ ਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਮਨ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਦਾ ਵਿ ਆ ਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿ ਆ ਹ ਹੋ ਗਿਆ

ਤਾਂ ਹਰਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਿ ਕ ਰ ਮ ਕੁਝ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਮਨ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਅ ਸ਼ ਲੀ ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰਮਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ।

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰਮਨ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟਮਾਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾ ਰ ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ ਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸਭ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹ ਰ ਮ ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *