Thursday, October 29, 2020
Home > Special News > ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਭ !

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਭ !

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆ ਉ ਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅ ਲੱ ਗ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮ ਰ ਜ਼ੀ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱ ਜ਼ ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇੇਕਰ ਗੱਲ ਕ ਰੀ ਏ ਇੱਥੋ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਥੋ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹਨ।ਇੱਥੇ 80 ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਮਰਦ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਕੈਦੀ ਹਨ।ਇ ਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਂ 10 ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰ ਹੀ ਆਂ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇੱ ਥੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂ ਦਾ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ ਲਾ ਤ ਕਾ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀ ਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ।ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇੱ ਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ ਰਿ ਵਾ ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਾ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵ ਰ ਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੋ ਉੱ ਥੋ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *