Wednesday, October 28, 2020
Home > Special News > ਦੇਖੋ ਹਵਸੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਇੱਜਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਵਾਈ ਲੀਰੋ ਲੀਰ !

ਦੇਖੋ ਹਵਸੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਇੱਜਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਵਾਈ ਲੀਰੋ ਲੀਰ !

ਪਹਿਲੋਂ ਦੋਸਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਏ ਅ ਰ ਪੋ ਰ ਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇ ਕੋਮਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਨੀ ਵਿੱ ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲ ਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔ ਲਾ ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕੋਮਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਰ ਨ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋ ਮ ਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਮਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇ ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅ ਫੇ ਅ ਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੋਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱ ਲ ਬਾ ਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਬਾਸ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਮਲ ਨੇ ਉਸ ਸ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕੋਮਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬ ਹੁ ਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਰ ਲ ਕੇ ਰਹੋ।

ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲ ਬਾਥਰੂਮ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿ ਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉ ਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਮਲ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱ ਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪਲੈਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸੀ।

ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕੋਮਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋ ਮ ਲ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਨ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੰਨੀ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕੋ ਮ ਲ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *