Sunday, October 25, 2020
Home > Special News > ਵੇਖੋ 5000 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖੁਸ ਕਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ !

ਵੇਖੋ 5000 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖੁਸ ਕਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱ ਸ ਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਸੱਤਰ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤ ਣਾ ਅ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿ ਆ ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਇੱ ਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਵ ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਣਾਅ ਭਰੀਆਂ ਪ ਰੇ ਸ਼ਾ ਨੀ ਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉ ਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਿ ਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਉਣ ਵਾ ਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *