Wednesday, December 2, 2020
Home > Special News > ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਰਾਤ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਦਸ ਹਜਾਰ !

ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਰਾਤ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਦਸ ਹਜਾਰ !

ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏ ਅ ਰ ਪੋ ਰ ਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸ ਨ। ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਅਠਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ ੜ੍ਹਾ ਈ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਟਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਸ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾ ਲਿ ਆਂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਪੈਸੇ ਇੱ ਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਹੱ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱ ਗ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇਗੀ। ਜਿ ਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਉ ਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਆ ਪ ਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸ ਕ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕਰੋਨਾ ਜਾ ਗ ਉੱਠੀ ਤੇ ਸੱਪ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ ਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸਣੇ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਫ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇ ਸ ਹਾ ਰਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਘਰੋਂ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉ ਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਸੌ ਵਰ ਦਿਵਾ ਸ ਕ ਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘ ਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉ ਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕ ਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉ ਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *