Tuesday, October 20, 2020
Home > Special News > ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਤੀ !

ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਤੀ !

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੀ ਪੇ੍ਮਿ ਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ।ਔਰਤ ਦੇ ਸੁਹਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ।ਇਸਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹ ਸ ਪ ਤਾ ਲ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਦੇ ਮੁ ਗ ਰਿ ਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹੀ ਪੇ੍ਮਿ ਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਸਦੇ ਸੁਹਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸੁ ਹ ਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਿ ਣ ਕ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਰੇ ਪ ਰਿ ਵਾ ਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਸ ਪਾ ਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਠਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਕੇ ਭੀੜ ਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁ ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆਂ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿ ਅ ਕ ਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤੋ ਰਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਿਆ।ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕ ਹਿ ਣ ਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਈਰਲ ਹੋ ਗਈ।ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁ ਲਿ ਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਰੇ ਪ ਰਿ ਵਾ ਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਸ ਪਾ ਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱ ਕ ਠਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਕੇ ਭੀੜ ਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱ ਟਿ ਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤੋ ਰਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕ ਹਿ ਣ ਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਈਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿ ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿ ਅ ਕ ਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਇਆ ਗਿਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *