Monday, October 26, 2020
Home > Special News > ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਚੌਂਕ ਜਾਵੋਂਗੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਚੌਂਕ ਜਾਵੋਂਗੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜਵਾਬ

ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਤਲੱਬ ਦਾ ਅ ਨ ਰ ਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਜੀ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਝ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸਮੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੈ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁੱਝ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁੰਡੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਾਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮਗਰ ਹ ਕੀ ਕ ਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਥੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੀ

ਦੀ ਮੁੰਡਿਓ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਆ ਗਏ ਮਗਰ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਂਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਆਈਏ ਅੱਜ ਅਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਟੇਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈ

ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦੀ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼ਉਂਜ ਹੀ ਅਸੀ ਅੱਜ ਵਲੋਂ ਪਹੇਲੀਆਂ ਪੁੱਛਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪਹੇਲੀ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਾਏ ਮਗਰ ਵਿ ਆ ਕੁ ਲ ਨਾ ਹੋਇਏ ਅਸੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੂਛ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨ ਫ਼ ਰ ਤ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ,

“ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦ ਰ ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀ ਖ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ? ” ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੰਨ ਵਿੰ ਨ੍ਹ ਣਾ । ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ? ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *