Monday, October 19, 2020
Home > Special News > ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜੀਬ ਕਰਿਸਮਾ ਮਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ !

ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜੀਬ ਕਰਿਸਮਾ ਮਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੋਖੇ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ।ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਕੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ – ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿਲਾਂਦਾ ਸੀ।ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਅਜਮਾਇਆ।ਤਿੰਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ।ਪਰ USA ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *