Thursday, December 3, 2020
Home > Special News > ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰੋਗੇ !

ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰੋਗੇ !

ਦੋਸਤੋ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਹਰ ਇੱਕ ਵਿ ਅ ਕ ਤੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਆਚਾਰੀਆ ਚਨਕਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚ ਨ ਕਿ ਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ ਤੋ ਆਚਾਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਿ ਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰ ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਹ ਰੇ ਕ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁੱਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਕੇਵਲ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁੱ ਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪ ਤ ਨੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਚੁੰਮੇ ਤਾਂ ਘਯ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂ ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਘਰ ਲਈ ਸ਼ੁ ਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਗ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਇ ਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿਲਾਉਣਗੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ  ਸ ਤ ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਚਾਰੀਆ ਚਨਕਿਆ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੂਟ ਨੀਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬ ਦ ਲ ਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਔਰਤ ਦੇ ਇਹ ਅੰਗ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁੱਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੱ ਧ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀ ਤੀ ਆਂ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *