Saturday, October 31, 2020
Home > Special News > ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੁਪਤ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਛਤਾਉਗੇ !

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੁਪਤ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਛਤਾਉਗੇ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਅੰ ਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਮਰਦ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮ ਰ ਦ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦੇ ਜਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁ ਸ਼ੀ ਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹ ਮੇ ਸ਼ਾ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੀ ਧੋਨ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਰਣੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉ ਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਦੇ ਖ ਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਔਰਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਨਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆ ਹਨ। ਤਿਸਰੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਵੱਡੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਉ ਹ ਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਧੰਨ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸ ਫ ਲ ਔਲਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *