Wednesday, October 21, 2020
Home > Special News > ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਹੋਣ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਜੜ ਤੋ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ !

ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਹੋਣ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਜੜ ਤੋ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁਣਾ ਸ ਮ ਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 15 ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁ ਣਾ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ।

ਦੋਸਤੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਐਸਾ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਚਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਖਾ ਨੁਸਖਾ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਲੈਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉ ਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੱਮਚ ਆਮਲੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਚੱਮਚ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦਾ ਪਾਉਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹਾ ਉ ਣ ਤੋ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ੈਪੂ ਤੋ ਬਿ ਨਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *