Saturday, October 31, 2020
Home > Special News > ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਖੰਡ ਦੂਰੋ ਦੂਰੋ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ !

ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਖੰਡ ਦੂਰੋ ਦੂਰੋ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ !

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਭ ਗ ਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ।ਉਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਡੇ ਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿ ਹੰ ਗ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ।ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉ ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੋਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ।

ਸਭ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ ਰ ਦਾ ਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋ ਲੈ ਲਈਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੰ ਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋ ਲੋ ਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇੰ ਤ ਜ਼ਾ ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸ ਕਿ ਆ।ਇਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੋ ਹ ੜ ਤੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲਾਹ ਲਵੋ।ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਹੜ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦੂ ਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ।ਪਰ ਇਸਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਉਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨ ਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *