Tuesday, October 27, 2020
Home > Special News > ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਲੂਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇ !

ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਲੂਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇ !

ਵੇਸੇ ਤਾ ਲੂਣ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਜੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਲੂਣ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾ ਜੋਤਿਸ ਸਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ ਆਕਰਸਣ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲੂਣ ਬੰਨਣਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਾਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਘਰ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਸੀਸੇ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿਚ ਨਮਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੱਥਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਦ ਆਉਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *