Wednesday, December 2, 2020
Home > Special News > ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਜਾਵਾਂ !

ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਜਾਵਾਂ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸ ਕੂ ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆ ਖਤਰਨਾਕ ਸਜਾਵਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ ਕੂ ਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਕਟਵਾ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਕਿ ਜੇ ਕ ਰ ਅੱਗੇ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿ ਰ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੋਸਤੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿ ਯ ਮਿ ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮਗਵਾ ਲਈ ਤੇ ਬੱ ਚਿ ਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾ ਹੇਠਾ ਲਗਵਾਈ ਗਈ।

ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੇ ਤੋ ਇਸ ਨ ਮਾ ਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬ ਰ ਦਾ ਸ਼ ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਦੋਸਤੋ ਤਿਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਕ ਸ ਕੂ ਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਸ ਕ ਲ ਟਾ ਲਹਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਤਸਵਿਰਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਦੋ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਪ ਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇੰ ਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਸ ਟੀ ਚ ਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *