Wednesday, October 28, 2020
Home > Special News > ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜੇ ਕੈਮਰੇ ਚ ਕੈਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ !

ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜੇ ਕੈਮਰੇ ਚ ਕੈਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕ ਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕੁ ੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੰ ਬੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੱਜਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾ ਰ ਇੱ ਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਬਜੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇਖਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਉਸੇ ਕੋਂਪਯਣੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬ ਜੁ ਰ ਗ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਭ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਾਪਣਾ ਕਾਰਡ ਉਸ ਬਜੁਰਗ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਬ ਦ ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਕਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋ ਤੱਕ ਉਸ ਬਜੁਰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਦੋ ਤੱਕ ਉਹ ਲ ੜ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੌ ਦੋ ਗਿਆਰ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *