Wednesday, October 21, 2020
Home > Special News > ਔਰਤ ਦੇ ਇਹ 3 ਰਾਜ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਦੇ ਵੀ ਥੋਖਾ ਨਹੀ ਖਾਓਗੇ !

ਔਰਤ ਦੇ ਇਹ 3 ਰਾਜ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਦੇ ਵੀ ਥੋਖਾ ਨਹੀ ਖਾਓਗੇ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ੳਹ ਤਿੰਨ ਰਾ ਜ਼ਾ ਵਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਜਾਣ ਲਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔ ਰ ਤ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀ ਖਾਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ 2300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲਿ ਖਿ ਆ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔ ਰ ਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ ਕ ਲ ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾ ਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲੲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵਿ ਅ ਆ ਹ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲ ਬਹੁਤ ਲਗਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰ ਡੀ ਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱ ਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕ ਰਾ ਵੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *