Wednesday, October 28, 2020
Home > Special News > ਕਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਹਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ !

ਕਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਹਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁ ਨੀ ਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤ ਰੀ ਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿ ਆ ਦਾ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਦੋਸਤੋ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਪਾ ਇ ਲ ਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉ ਤਾ ਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲਾਇਟ ਏ ਅ ਰ ਬੇਸ 302 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।

ਤੇ ਰਾ ਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪੰਛੀਆ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਡਸਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ ਲੇ ਨ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀ ਗਈ। ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆ ਮ ਫਲਾਈਟ ਚਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 120 ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ 6 ਕਰੁ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਤੁ ਫਾ ਨ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾ ਕਾਰਨ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੱਗਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾ ਈ ਲ ਟ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਫਾਇਟ ਵਾਪਸ ਲੈਜਾਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇ ਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬਲਾਇੰਡ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤਿਸਰੀ ਖ ਟ ਨਾ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮ ਜਿਹੀ 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਚਲੀ ਸੀ। ਇਕ ਦਮ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇੰ ਜ ਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਇੰ ਜ ਨ ਚਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ।ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈਂ ਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *