Monday, November 30, 2020
Home > Special News > ਕੇਲੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਉੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਸ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ !

ਕੇਲੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਉੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਸ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ !

ਕੇਲੇ ਖਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕੇਲਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਂਗਾ ਜੇੇ ਕ ਰ ਇੱਕ ਕੇਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕੇ 85000 ਹੋ ਜਾਵੇ।ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾ ਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿ੍ਟ ਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ।ਜਿੱਥੋ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਰਬੀ ਨਾ ਦੀ ਮ ਹਿ ਲਾ ਨੂੰ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਇਆਂ।

ਅਚਾਨਕ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।ਉਸ ਮ ਹਿ ਲਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਆਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 100 ਪਾਊਂਡ ਸਨ।ਪਰ ਜ ਦੋਂ ਡਿਲਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਖ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਉ ਸ ਕੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 85000 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।

ਉਸਨੇ ਦੱ ਸਿ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਜਾ ਸ ਕ ਦੀ ਹੈ।ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅ ਣ ਗ ਹਿ ਲੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਲਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *