Wednesday, October 21, 2020
Home > Special News > ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪਥਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ !

ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪਥਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ !

ਦੋਸਤੋ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਅ ਜਿ ਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਮਾਟਰ,ਅਮਰੂਦ,ਬੈਂਗਣ,ਪਾ ਲ ਕ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਪਥਰੀ ਵਾਲੇ ਮ ਰੀ ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਂ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੱ ਲੀ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਉਤਾਰ ਲਵੋ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਲਵੋ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰ ਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛਾਣ ਲਵੋ ਅਤੇ ਪੀ ਲਵੋ।ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲ ਗਾ ਤਾ ਰ 15 ਦਿਨ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਦੋਂ ਪੱਥਰੀ ਟੁੱ ਟ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੂਜੀ ਵਿਧੀ ਅ ਨੁ ਸਾ ਰ ਪੌਣਾਂ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿੰਬੂ ਨਿ ਚੋ ੜ ਲਵੋ।ਜੇਕਰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਵੋ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ ਵੇ ਰੇ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜੇ ਪੀਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਇ ਸ ਤੇ ਮਾ ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮ ਰੀ ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਹ ਤ ਰੀ ਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਵੋ ਜੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *