Saturday, October 24, 2020
Home > Special News > ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕੀਤੀ ਟ੍ਰੇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ !

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕੀਤੀ ਟ੍ਰੇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾਂ ਦੋ ਪੁ ਰ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬੇਜੁਬਾਨ ਕੁੱ ਤਿ ਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੋ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 20 ਤੋ ਵੱਧ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱ ਖਿ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਵੀਕ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾ ਵਿਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹਰਕਤ ਇੱਕ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗ ਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕ ਰ ਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ ਭ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋਈ। ਬੇਜੁਬਾਨ ਕੁੱ ਤਿ ਆਂ ਨੂੰ ਮਾ ਰ ਨ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ੀ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕਿ ਸਭ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *