Tuesday, December 1, 2020
Home > Special News > ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਹਿੱਲ ਜਾਉਗੇ !

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਹਿੱਲ ਜਾਉਗੇ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰ ਚ ਨਾ ਭਾਵ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਅੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਈਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੌ ਹਾਂ ਬਾਰੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔ ਰ ਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੌ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਚੰਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੀ ਅ ਨ ਤੇ ਹਾਫ ਮੂਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਧਾ ਚੰਦ ਅੱਠ ਉਂ ਗ ਆਂ  ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਤ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀ ਦਿਸਦਾ ਜਾਂ ਪਿ ਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਉ ਸੀਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਸਫੇਦ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਸ ਫੇ ਦ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕ ਰ ਨੂੰ ਦਾ ਇਹ ਚੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨੂੰਹ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋ ਨੂੰਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ ਤ ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *