Monday, October 26, 2020
Home > Special News > ਜਿਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ 5 ਅੰਗ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਂਗਾਵਾਲੀ !

ਜਿਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ 5 ਅੰਗ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਂਗਾਵਾਲੀ !

ਉਝ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਭਾਗਾਂਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇ ਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪ ਰਿ ਵਾ ਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾ ਗਾਂ ਵਾ ਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਾਲ ਉਸਦੀ ਸੁੰਨਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔ ਰ ਤਾਂ ਦੀ ਧੋਣ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂਵਾਲੀਆਂ ਸਾ ਬ ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਤਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪ ਰਿ ਵਾ ਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁੱਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਕਾਰਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔ ਰ ਤਾਂ ਦਾ ਪਿਛੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁੱਭ ਹੁੰ ਦੀ ਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਵਾ ਹ ਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱ ਧੀ ਮਾ ਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸਤੋ ਇਲਾਵਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈ ਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਭਾਗਾਂਵਾਲੀਆਂ ਸਾ ਬ ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿ ਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *