Wednesday, October 21, 2020
Home > Special News > ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 40 ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਵੀ ਦਿਖੋਗੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ !

ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 40 ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਵੀ ਦਿਖੋਗੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ !

ਹੈਲੋ ਦੌਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਰੜੀਆਂ ਆ ਉ ਣ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗਿਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਿਆ ਨਹੀ ਲੱ ਗ ਦੀ ਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਇ ਆ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁ ਲਾ ਬ ਜਲ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਰਫ ਬਣਾਉਣੀ ਹੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫੇ ਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਟਿ ਇੱਥੇ ਝੁਰੜੀ ਜਾਂ ਧੱਬਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਫੇਸ ਕੇਈ ਪਿੰਮਪਲ ਜਾਂ ਧੱਬਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾ ਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *