Wednesday, October 21, 2020
Home > Special News > ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਚੀਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਪਤੀ !

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਚੀਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਪਤੀ !

ਜੇੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਜ਼ ਰੂ ਰ ਕਰੋ। ਉਝ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀ ਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਭੀਖ ਮੰ ਗ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਉਂ ਦੀ ਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਨ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੇੇਕਰ ਇਸ ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਿਉ ਲੱ ਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਵੋ।ਇਸ ਨਾਲ ਧਨ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਖ ਤ ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਿਨ ਜੇੇਕਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਕਪੜਾ ਦੇ ਦਵੋ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ ਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *