Wednesday, December 2, 2020
Home > Special News > ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਣੋ ਕੀ !

ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਣੋ ਕੀ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਮੂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਮੂਡ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੁਰਛ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮਿਊਜਿਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਸਮਝ ਨਹੀ ਪਾਉਂਦੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *