Saturday, October 31, 2020
Home > Special News > ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵਰਜਿਨ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀ !

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵਰਜਿਨ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਅਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲਮੁੰਡਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸਾਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦਰਦ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *