Tuesday, October 27, 2020
Home > Special News > ਇਸ ਜਗਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ !

ਇਸ ਜਗਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਨੋਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਨਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੁਰਾਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੋਦਾਬਬੇ ਨਾਮਕ ਜਾ ਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ

ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੜਕੇ ਇਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਕੇ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ ਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੱਭਕੇ ਦੋਨਾ ਦਾ ਪੇ੍ਮ ਵਿਵਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *