Tuesday, October 27, 2020
Home > Special News > ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਟੋਏ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ !

ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਟੋਏ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ !

ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ ਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁ ਨੀ ਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਕਾਫੀ ਵਾ ਈ ਰ ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੁੱ ਤੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਨ।

ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ।ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉ ਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਸੀ।ਕ ਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾ ਇ ਦ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਖਿ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ।ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈ ਠੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਉਥੇ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਇਸਤੋ ਪਤਾ

ਲੱਗਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਜਾ ਨ ਵ ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਚਾ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਖੁ ਫੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਸੀ।ਇਹ ਖਬਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *