Saturday, December 5, 2020
Home > Special News > ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈਆਂ ਲਾਵਾਂ

ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈਆਂ ਲਾਵਾਂ

ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਿ ਗ ਰੀ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ ਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ ਮੀਨ ਵੀ ਇਕ ਦੂ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕੋ ਹੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜਾਈ ਉਹ ਦੋਨੋ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨੀ ਗੂੜੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪੂ ਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ ਦੀਆ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿ ਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਾ ਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੋ ਸਤ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਬੇ ਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ

ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ । ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤ ਮਨ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ

ਇਦਾ ਹੀ 15 ਸਾਲ ਲੰਗ ਗਏ ਪਰ ਹਜੇ ਤਕ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਪਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸ ਤ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੇ ਟੀ ਦੀ ਉ ਮ ਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁ ਕੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਤ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀ ਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਧਾ ਪੁ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਮਨ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲਾਵਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਲਵੋ । ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਅ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਅ ਨੋ ਖਾ ਵਿਆ ਹ ਹੋਇਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *