Friday, December 4, 2020
Home > Special News > ਕੁੜੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀ ਸੀ ਦੇਖੋ !

ਕੁੜੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀ ਸੀ ਦੇਖੋ !

ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ।ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘ ਰ ਵਾ ਲਿ ਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ।ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ।ਉਹ ਕੁ ਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਕੁੜੀ ਨੇ ਆ ਪ ਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਨਮਦਿਨ ਕੱਲ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿ ਰਾ ਹਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਗਈ।ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸ ਹੇ ਲੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਭਿਜਵਾਇਆ।

ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਅਤੇ ਸ ਫੇ ਦ ਕਾਗਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ।ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਡਰ ਸਾਫ ਦਿ ਖਾ ਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵ ਰ ਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ ਤਿ ਕਾ ਰ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *