Wednesday, October 21, 2020
Home > Special News > ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹਨ ਇਹ 4 ਅਨੋਖੇ ਫਾਇਦੇ . . 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮਰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹਨ ਇਹ 4 ਅਨੋਖੇ ਫਾਇਦੇ . . 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮਰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਹੀ ਢੂੰਢਤੇ ਹਨ ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋ , ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ,

ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਆਚਾਰੀਆਂ ਚਾਣਕਯ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਚੱਲਿਏ ਤੁਸੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲਵੋ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ।

1 ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜੇਕਰ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀਭਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਚਿੰ ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣੀ ਪੈਂਦੀ , ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰ ਤਾ ਵਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

2 ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇਸਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੀਵੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

3 ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਸੁਰਾਲਵਾਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ , ਬਾਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ । ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੋੜਤੀ ।

4 ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੀਵੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ , ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ , ਇਸਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *