Saturday, October 31, 2020
Home > Special News > ਆਂਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ !

ਆਂਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ !

ਆਂਟੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾ ਏ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਂ ਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਉ ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਉ ਣਾ। ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਸ ਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ ਵੇ ਰ ਆਂਟੀ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਥੱਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਸਨ।

ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਾ ਕ ਟ ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ।ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਂ ਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਝਿ ੜ ਕਾਂ ਆਂਟੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਮਾ ਰਿ ਆ ਕਰੇਗੀ।ਇੰਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉ ਨੇ  ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *