Friday, October 23, 2020
Home > Special News > ਦੇਖੋ ਜ ਲਾਦ ਫਾਂ ਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਅ ਪ ਰਾ ਧੀ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਦੇਖੋ ਜ ਲਾਦ ਫਾਂ ਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਅ ਪ ਰਾ ਧੀ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈ ੜੇ ਕਰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਨ ਰ ਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ । ਗੁ ਨਾ ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਏ ਗਏ ਹੈ । ਜਿਸਦਾ ਦੋ ਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦੀ ਸੱ ਜਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁ ਲ ਜ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦੀ ਸੱ ਜਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅ ਪ ਰਾ ਧੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱ ਲਾ ਦ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦੇਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ?

ਜੱ ਲਾ ਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਦੀ “ਹਿੰਦੁ ਓ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮੈ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰੱਸਤੇ ਪੇ ਚਲਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ” ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕਰ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਜੱ ਲਾ ਦ ਹੈ । ਉਂਜ ਤਾਂ ਇੰਹੇ ਸਰਕਾਰ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆ ਤੰ ਕ ਵਾ ਦੀ ਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂ ਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *