Wednesday, December 2, 2020
Home > News > ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋਣ ਇਹ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਗਿਆਸਾਲੀ !

ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋਣ ਇਹ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਗਿਆਸਾਲੀ !

ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਔ ਰ ਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲ ੜ ਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਹਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾ ਸ਼ ਤ ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਸੁੰਦਰ ਨੂੰਹਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਲ ੜ ਕੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਗਲੀ ਜਿ ਆ ਦਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਦੁਰਭਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾ ਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਲੰ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਉਸਨੂੰ ਖਰਚਾਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔ ਰ ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਊਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔ ਰ ਤਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਗੁ ਲਾ ਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰ ਤੁ ਸ਼ ਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *