Wednesday, October 28, 2020
Home > Special News > ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਦੰਗ ਰਹਿਜੋਗੇ !

ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਦੰਗ ਰਹਿਜੋਗੇ !

ਬਿ੍ਟਿਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮ ਹਿ ਜ਼ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।2013 ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਰਾ ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖ ਬ ਰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।  

ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਕਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲ ੜ ਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ।ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚ ਰ ਚਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ।

ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿ ਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕ ਰ ਵਾ ਲਿਆ।   ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ।ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕਾ ਰ ਨ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *