Monday, October 26, 2020
Home > Special News > ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ ਪੜਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿਜੋਗੇ !

ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ ਪੜਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿਜੋਗੇ !

ਇੱਕ ਬਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਬੈ ਠ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਬਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਭੈੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਬਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਖ ਕੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕੱ ਟ ਣ ਲਈ ਕੰਡਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕਰੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ ਫੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਡੂ ਔ ਰ ਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਜੋੜਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕ ਰ ਦੇ ਹਨ।ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਸ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਉ  ਸ ਦਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਬੋ ਲ ਦਾ ਹੈ ਭੈਣੇ ਦਿਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰ।ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇੇਕਰ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ।ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਕੰ ਡ ਕ ਟ ਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ।ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੁ ਆ ਰਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋ ਲ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਉਹ ਭਰਾ ਭੈਣ ਵੀ ਹੋ ਸ ਕ ਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *