Monday, October 26, 2020
Home > News > ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਵੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਕਾਈਆਂ ਪੂੰਛਾਂ !

ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਵੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਕਾਈਆਂ ਪੂੰਛਾਂ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮ ਹਿ ਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁ ਨੀ ਤਾ ਯਾਦਵ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ

ਦੇ ਸਿਰਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱ ਤਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾ ਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਯਾ ਦ ਵ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੀ ਤਰਾ ਦਹਾੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉ ਹ ਨਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *